Fotograf Sebastian Góra

Zdjęcia Sebastiana są wysokiej jakości. Fotograf ten potrafi złapać ujęcia ludzi w naturalnym środowisku i ukazać prawdziwe oblicze człowieka. Sebastian wywiązuje się z ustaleń kontraktowych oraz dotrzymuje terminów.