Zwycięstwo w konkursie „Most Światłem Malowany” 2021