Nagroda Prezydenta Miasta Kalisza za najlepsze zdjęcie natury w konkursie Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień Kalisz, 03/2023