Lidka Baściuk czyli sesja aktorki Teatru Bakałarz w murach Teatru Szekspirowskiego